طراحی بیوفیلیک

در سال گذشته، یک مفهوم جدید وارد پروژه های طراحی داخلی شده است ، طراحی بیوفیلیک به منظور حفظ سطح مشخصی از ارتباط با طبیعت شکل گرفته است و قصد دارد طبیعت را به عنوان راهی برای بهبود سلامتی ، روان و اکوسیستم با استفاده از چوب های احیا شده ، گیاهان معلق ، دیوارهای سبز و تاسیسات بزرگ سبز در معماری اضافه کند. 
ادامه مطلب

خانه های چاپی با پرینتر سه بعدی

نام شرکتی با هدف ساخت خانه هایی با پرینترسهبعدی است که از منظر تأمین #مسکن برای همه در زمان افزایش تصاعدی جمعیت و عدم وجود مسکن ارزان قیمت یک راه حل به حساب می آید. معمار ماریو کیوسینلا و شرکت WASP خانه های سه بعدی شده TECLA را ره اندازی کردند، یک نمونه اولیه برای یک زیستگاه چاپی سه بعدی در نزدیکی شهر بولونیای ایتالیا ساخته شده است  TECLA از …
ادامه مطلب