کلیسایی در برف واقع در کاپادوکیه

کلیسای جامع باستانی مسیحی که در پتویی خیره کننده از برف پوشانده شده است، بازدیدکنندگان را به سمت منطقه ی کاپادوکیه ترکیه جلب می کند. این منطقه به عنوان میراث جهانی یونسکو حفظ شده است . بزرگترین کلیسای جامع درمنطقه ی کاپادوکیا می باشد که بعد از تراشیدن سنگ ها ساخته شده است. این کلیسا درسال 2019 به تعداد 543000 نفر و با وجود کرونا به تعداد 240000 تفر در …
ادامه مطلب

خانه های چاپی با پرینتر سه بعدی

نام شرکتی با هدف ساخت خانه هایی با پرینترسهبعدی است که از منظر تأمین #مسکن برای همه در زمان افزایش تصاعدی جمعیت و عدم وجود مسکن ارزان قیمت یک راه حل به حساب می آید. معمار ماریو کیوسینلا و شرکت WASP خانه های سه بعدی شده TECLA را ره اندازی کردند، یک نمونه اولیه برای یک زیستگاه چاپی سه بعدی در نزدیکی شهر بولونیای ایتالیا ساخته شده است  TECLA از …
ادامه مطلب