طراحی بیوفیلیک

در سال گذشته، یک مفهوم جدید وارد پروژه های طراحی داخلی شده است ، طراحی بیوفیلیک به منظور حفظ سطح مشخصی از ارتباط با طبیعت شکل گرفته است و قصد دارد طبیعت را به عنوان راهی برای بهبود سلامتی ، روان و اکوسیستم با استفاده از چوب های احیا شده ، گیاهان معلق ، دیوارهای سبز و تاسیسات بزرگ سبز در معماری اضافه کند. 
ادامه مطلب

قطر به عنوان ششمین کشور برتر جهان برای مهاجران انتخاب شده است

این حکومت حاشیه خلیج فارس تنها کشور عربی بود که  توانست در جمع ده کشور اول قرار بگیرد.   HSBC Expat Explorer Survey 2020  طبق گزارش در لیستی که بهترین کشورها را برای زندگی و کار در خارج  از کشور تعیین می کند ، قطر در رتبه  ششم در جهان قرار  دارد  هیچ کشور عربی دیگری در لیست ده برتر قرار نگرفته  است ، اگرچه ابوظبی در رتبه 14 و نزدیک …
ادامه مطلب