کلیسایی در برف واقع در کاپادوکیه

کلیسای جامع باستانی مسیحی که در پتویی خیره کننده از برف پوشانده شده است، بازدیدکنندگان را به سمت منطقه ی کاپادوکیه ترکیه جلب می کند.

این منطقه به عنوان میراث جهانی یونسکو حفظ شده است .

بزرگترین کلیسای جامع درمنطقه ی کاپادوکیا می باشد که بعد از تراشیدن سنگ ها ساخته شده است.

این کلیسا درسال 2019 به تعداد 543000 نفر و با وجود کرونا به تعداد 240000 تفر در سال 2020بازدید کننده داشته است.

کاپادوکیه به خاطر مخروط های آتشفشانی منحصر به فردش معروف است و همچنین دارای دره ها، شهرهای زیر زمینی، خانه های تراشیده شده در صخره، کلیساها، نمازخانه ها و پناهگاههایی که مسیخیان برای فرار از رومی ها از آن استفاده می کردند می باشد.

فضاهای زندگی در کلیسای جامع شامل: آشپزخانه، سقف انبار و اتاق های می باشد وهمچنین در دیوارهای آن تصویرهایی مانند عروج عیسی و مریم مقدس دیده می شود.

بازدید کننده گان از کلیسا در فصل زمستان مانند فصل های دیگر از مناظر زیبای آنجا و زیبایی های تاریخی - فرهنگی آن منطقه لذت می برند.