قطر به عنوان ششمین کشور برتر جهان برای مهاجران انتخاب شده است

این حکومت حاشیه خلیج فارس تنها کشور عربی بود که
 توانست در جمع ده کشور اول قرار بگیرد. 

 HSBC Expat Explorer Survey 2020  طبق گزارش
در لیستی که بهترین کشورها را برای زندگی و کار در خارج 
از کشور تعیین می کند ، قطر در رتبه  ششم در جهان قرار
 دارد  هیچ کشور عربی دیگری در لیست ده برتر قرار نگرفته
 است ، اگرچه ابوظبی در رتبه 14 و نزدیک ترین رتبه را به
 دوحه دارد و پس از آن بحرین در رتبه 15 و عربستان سعودی
 در رتبه 19 قرار دارد

نظرسنجی HSBC بین 14 فوریه و 22 مارس انجام شد ، زمانی که COVID-19 در اوج جهانی بود ، علی رغم این ، اقتصاد قطر قوی ایستاد و بالاترین رتبه را در منطقه MENA بدست آورد.