منطقه صنعتی جوبیل دوم بزرگترین پروژه مهندسی عمران در جهان

این پروژه واقع در عربستان سعودی می باشد و وسعت این
  پروژه 6.200 هکتار می باشد. هدف از ساخت این پروژه 
  ایجاد مزایای اجتماعی ،و تقویت صنعت پتروشیمی است ایجاد یکی از بزرگترین شهر صنعتی جهان در جوبیل کار
 ساده ای نیست. شهر صنعتی جوبیل، که بیش از سه دهه
  قبل ساخته شده است، در طول سال 2016 دو برابر شده است هزینۀ 80 میلیارد دلار فقط مختص زیرساختمی باشد این پروژه 22 ساله صنعتی، مرحله دوم خود را در سال 2014
 با 11 میلیارد دلار افزایش داد. پس از تکمیل، این پروژه شامل
حداقل صد کارخانه صنعتی، یک کارخانه نیتروژن 800 هزار
  متر مکعب / مایل از (راه آهن، جاده ها و بزرگراه ها و
  نفت پالایشگاه) و تولید حداقل 350،000 بشکه در روزمی باشد
 کل پروژه باید در سال 2024 به پایان برسد