ბატონი ლუკა სეფიანი​​​​​​​

Georgia​​​​​​​

იურისტი

გვანცა აფსიაური

gvantsa aptsiauri

 ბატონი ლუკა სეფიანი


Digisakht-ის ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში
ელფოსტა: Georgia@digisakht.com
 
ირანი, თავისი მასიური  ბუნებრივი რესურსების და  წიაღისეულის გამო (ნავთობი, ბუნებრივი გაზი), ისევე როგორც  ქვის და ლითონის მაღაროებითა და პირველადი საწარმოებით, რომლებიც ითვლება ნედლეულად მრავალი პროდუქტის წარმოებისათვის, როგორებიცაა პოლიმერული მასალები, პლასტმასი, ფოლადი, სპილენძი, ბიტუმი და სხვა პროდუქტები; ასევე, გამოცდილი და პროფესიონალი კადრები, იაფ მუშახელთან ერთად, მნიშვნელოვან უპირატესობას ანიჭებს მრავალი პროდუქტის, მათ შორის სამშენებლო და სხვა მასალების წარმოებას. ყველა ეს უპირატესობა,  აგრეთვე სტრატეგიული სატრანზიტო ადგილმდებარეობა და სათანადო წვდომა  როგორც ზღვის, ასევე სახმელეთო გზებისადმი, ამართლებს მწარმოებლების მოთხოვნებს ირანული პროდუქტების შესაძენად.
მაგრამ თქვენი სამშენებლო მასალების თუ სხვა პროდუქტების მიღება საჭიროებს  სათანადო გარიგებას და ვაჭრობას, ასევე სათანადო ღირებულებას, რაც მოითხოვს პირდაპირ კომუნიკაციას ირანულ მწარმოებლებთან, რომლებსაც  აქვთ საჭირო სტანდარტები და სპეციალური საშუალებები  პროდუქტის ექსპორტისთვის.

Digisakht-ი, მწარმოებლებთან და მყიდველებთან გვერდით დგომით და არა  როგორც მხარეებს შორის შუამავალი, ხელს შეუწყობს მხარეებს სწორი, სამართლიანი და ხანგრძლივი შეთანხმებების მისაღწევად.
პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, აგრეთვე მწარმოებელთან ადგილობრივ ენაზე კომუნიკაციის შესაძლებლობა გამოხატავს ჩვენს მიდგომას და ხელშეწყობას. სხვა მხრივ ჩვენ, რეპუტაციისა და შესაბამისი სტანდარტების მქონე მწარმოებლების წარდგენით, საშუამავლო ხარჯების აღმოფხვრით, ხელს შევუწყობთ დროის და თანხების დაზოგვას და მოვახდენთ იმ პრობლემების პრევენციას როგორიცაა არაორიგინალური პროდუქტების ყიდვა და თაღლითობა.
რეპუტაციის მქონე ყველა ირანელი  მწარმოებლის გაცნობის შესაძლებლობა  და მათი საკონტაქტო ინფორმაციის მიღება სხვადასხვა კატეგორიის პროდუქტებში, კატალოგების გადმოწერა სხვადასხვა ენაზე , ასევე სამშენებლო მასალების ან/და სხვა პროდუქტების ყოველდღიური განახლებული ფასების მიწოდება არის Digisakht-ის განსაკუთრებული მომსახურება, რაც  ხდება უფასოდ.
საჭიროების შემთხვევაში პროდუქტის დათვალიერებას გაგზავნამდე,  ხარისხის, მახასიათებლების შემოწმების მიზნით ან გადახდის განხორციელების ხელშეწყობით, უზრუნველყოფს Digisakht-ი; ის ასევე უზრუნველყოფს მწარმოებელთან თქვენს კომუნიკაციას, ადგილზე მისვლას, ვიდეოსა და ფოტოების გადაღებას და რეპორტების მომზადებას და თქვენთვის გადმოგზავნას.  
შეგიძლიათ ელ-ფოსტის საშუალებით გამოგვიგზავნოთ თქვენი მოთხოვნა, ან დაუკავშირდეთ ჩვენს ადგილობრივ წარმომადგენელს; ასევე შეგიძლიათ შეაფასოთ წარმომადგენლის საქმიანობა შემდეგი მონაცემების მეშვეობით:

Send

Send

Send

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.