​فرم ثبت اطلاعات تولیدکننده

​حداقل الزامات و پیش نیازهای ثبت رایگان اطلاعات تولیدکنندگان در Digisakht:
1. وجود کارخانه تولیدی درون مرزهای ایران
2. وجود مجوزها و پروانه های لازم برای تولید ذیل استاندارد ایران
3. بارگزاری کاتالوگ کامل از محصولات با کیفیت طراحی و تصاویر مناسب و حداقل به دو زبان فارسی و انگلیسی
4. تکمیل و ارسال فرم زیر

ثبت و ارسال درخواست

درخواست شما با موفقیت برای ما ارسال شد.

اطلاعات تولیدکننده

دسته بندی های مناسب برای معرفی مجموعه شما :

کدام بسته های خدماتی مناسب شماست: