تماس با ما​​​​​​​

​با دوربین موبایل کد را اسکن کنید و وارد whatsapp سایت DigiSakht شوید. 

Website: Digisakht.com
Email: info@digisakht.com
Phone/Fax: +982186120875

Mobile: +989120208249
Intenational phone: (voice, sms, whatsapp): +1‪(417) 712-6164​​​​​​​​​​​​​​
Address:​​​​​​​ ​​​​​​​ Unit 30, No.24, Ghaem Magham farahani 10, Tehran, Iran
​​​​​​​تهران ، قائم مقام فراهانی، کوچه دهم، پلاک24، واحد 30